ALIMENTY DLA DZIECKA

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jest to niezbędny element każdego wyroku rozwodowego, błędy w przeprowadzonym postępowaniu mogą więc narazić na obowiązek zapłaty nieproporcjonalnie wysokich alimentów w stosunku do Państwa możliwości zarobkowych lub też za niskich – w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb Państwa dzieci.

  Wysokość alimentów dla dziecka

  Wysokość zasądzanych przez sąd we Wrocławiu alimentów jest wypadkową dwóch czynników: potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica. Zdarzają się jednak wyroki, w których sąd ustala wysokość alimentów w stosunku procentowym do dochodów jednego z rodziców (na przykład 20%). Należy pamiętać, że sąd obowiązany jest ustalić sumę alimentacyjną w stosunku do każdego z dzieci z osobna, ważne jest więc, aby przedstawić odpowiednie dowody na udokumentowanie swoich twierdzeń. Będą bowiem one inne w przypadku nastolatka, przedszkolaka i niemowlęcia. Istotne pozostaje również, że sąd nie ocenia jedynie aktualnych możliwości zarobkowania rodziców, a ich całokształt: nie musi to być zatem tylko wysokość pobieranego wynagrodzenia.

   Nieprawidłowo ustalona wysokość alimentów może powodować konieczność założenia nowej sprawy w sądzie, ważne jest więc, aby już w czasie postępowania rozwodowego skorzystać z rady doświadczonego pełnomocnika.

    Nieprawidłowo ustalona wysokość alimentów

    Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby dowiedzieć się więcej w przedmiocie Państwa sytuacji prawnej.


    Uprawnienia nr 1458

    Uprawnienia nr 1458

    BIURO

    adwokat
    Aleksander Wiśniowski

    ul. Idzikowskiego 30a/3
    54-129 Wrocław

    Telefon: 603 843 876
    NIP: 89-822-05-824
    REGON: 022332417