MEDIACJA

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego, ponadto sprzyja uzyskaniu satysfakcjonującego obie strony orzeczenia rozwodowego.

  Zgodnie z art. 445 (2) kodeksu postępowania cywilnego w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

   W razie wątpliwości co do możliwości zawarcia porozumienia z małżonkiem czy poszczególnych zapisów ugody warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika. Jest również możliwe, aby postępowaniem mediacyjnym objąć tylko niektóre kwestie trwającego postępowania rozwodowego.
   Skontaktuj się z naszą Kancelarią, przedstawimy wszystkie możliwe wybory dostępne w Państwa sprawie.


   Uprawnienia nr 1458

   Uprawnienia nr 1458

   BIURO

   adwokat
   Aleksander Wiśniowski

   ul. Idzikowskiego 30a/3
   54-129 Wrocław

   Telefon: 603 843 876
   NIP: 89-822-05-824
   REGON: 022332417