PRAWA DZIADKÓW DO KONTAKTÓW Z WNUKAMI

Dla większości dziadków możliwość odebrania im możliwości zobaczenia się ze swoimi wnukami, jest nie do przyjęcia. Wielokrotnie się jednak zdarza, że po rozwodzie dziadkowie mają utrudniony kontakt ze swoimi wnuczętami. Tymczasem, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 14 czerwca 1988 r. dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci. Jeśli zatem sąd uzna, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, że kontakt dziecka z babcią lub dziadkiem może wpływać na jego lepsze wychowanie oraz nie kłóci się z jego dobrem, nie powinno być żadnych przeciwskazań do ustalenia sposobów kontaktu dziadków z wnukiem.

  Jeśli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu kontaktu z wnukami, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.


  Uprawnienia nr 1458

  Uprawnienia nr 1458

  BIURO

  adwokat
  Aleksander Wiśniowski

  ul. Idzikowskiego 30a/3
  54-129 Wrocław

  Telefon: 603 843 876
  NIP: 89-822-05-824
  REGON: 022332417