ADWOKAT NA ROZWÓD

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

  Upraszczając sprawę, można mówić o dwóch rodzajach rozwodów: z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. Aby jednak wydać orzeczenie rozwodowe, sąd musi ustalić, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (przejawiający się, umownie, w więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej między stronami).

   Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Dopiero zatem na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, ze skutkami takimi, jak gdyby żaden z małżonków jej nie ponosił. Stąd też, w razie braku oświadczenia małżonków o zaniechaniu orzekania o winie, podstawowym obowiązkiem sądu jest ustalenie przyczyn rozkładu pożycia, aby ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa: czy tylko jeden z małżonków, czy leży ona po obu stronach, czy może nikt nie ponosi winy za rozbicie związku.

    Ustalenie winy przy rozwodzie

    Ustalenie winy w toku postępowania rozwodowego jest procesem niezwykle bolesnym. Do najczęstszych przyczyn rozkładu małżeństwa zalicza się niewierność (nie tylko jako cudzołóstwo), uchylanie się od pracy, brak troski o dobro rodziny, różne rodzaje uzależnień, porzucenie czy w końcu agresję.

     Przygotowanie do pozwu o rozwód

     Przygotowując się do złożenia pozwu o rozwód, należy pamiętać o przygotowaniu szeregu dokumentów: wyciągi bankowe, proponowane listy świadków, odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach i wiele innych, dowodzących, na przykład, winę drugiego z małżonków.

      Decydując się na rozwód, muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że w przypadku konfliktu między stronami, proces przed sądem może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Z oficjalnych informacji zamieszczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że rozwód w Polsce trwa średnio 7 miesięcy, są to jednak dane nieróżnicujące postępowań sądowych: na te bez orzekania o winie (może to być nawet jedna rozprawa) od tych, w których sąd nie tylko bada przyczyny rozkładu związku, ale i zajmuje się problematyką wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków, jak i alimentacją. W niektórych przypadkach istotne pozostanie zatem żądanie wydania przez sąd tymczasowych zaleceń. Może to pomóc nie tylko zapewnić niezbędne koszty utrzymania i wychowania dziecka pozostającego pod opieką jednego z rozwodzących się rodziców, ale i zapewnić bezpieczeństwo jednemu z małżonków (czy też dzieciom) w przypadku doświadczania przemocy domowej.

       Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby poznać swoje możliwości. Służymy pomocą.


       Uprawnienia nr 1458

       Uprawnienia nr 1458

       BIURO

       adwokat
       Aleksander Wiśniowski

       ul. Idzikowskiego 30a/3
       54-129 Wrocław

       Telefon: 603 843 876
       NIP: 89-822-05-824
       REGON: 022332417