SEPARACJA

Orzeczenie separacji przez sąd potwierdza zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Zasadniczo separacja wywiera takie same skutki jak rozwód, z tym że nie rozwiązuje zawartego przez strony związku małżeńskiego. W związku z tym małżonek, po orzeczeniu separacji, nie może wstąpić w nowy związek małżeński.

  Orzeczenie separacji jest stosunkowo łatwiejsze od uzyskania rozwodu, dla jej uzyskania nie trzeba również dowodzić przed sądem, że nastąpił trwały rozkład pożycia między małżonkami (jak przy rozwodzie). Dodatkowo, w przypadku zgodnego żądania małżonków i braku wspólnych, małoletnich dzieci, opłata od wniosku wynosi jedynie 100 zł.

   Chociaż separację, modelowo, traktuje się jako instytucję, która ma na celu ratowanie związku małżeńskiego stron, wydaje się, że orzeczenie separacji może się okazać korzystne na przykład ze względu na ustanie wspólności majątkowej między małżonkami.

    Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby uzyskać więcej informacji.


    Uprawnienia nr 1458

    Uprawnienia nr 1458

    BIURO

    adwokat
    Aleksander Wiśniowski

    ul. Idzikowskiego 30a/3
    54-129 Wrocław

    Telefon: 603 843 876
    NIP: 89-822-05-824
    REGON: 022332417