Adwokat Aleksander Wiśniowski

Informacje o wykształceniu oraz zdobytych uprawnieniach oraz kompetencjach adwokata Aleksandra Wiśniowskiego specjalizującego się w prawie rodzinnym oraz sprawach alimentacyjnych.

Adwokat Aleksander Wiśniowski
tel. 603-843-876
e-mail: kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Wykształcenie

  • Uniwersytet Wrocławski, magister prawa, 2009
  • Uniwersytet Wrocławski, magister filologii polskiej, 2011
  • Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie, językoznawstwo, 2012
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo kanoniczne, 2019

Uprawnienia

  • aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, 2010-2013
  • egzamin adwokacki 2013
  • wpis na lisę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokatów we Wrocławiu, nr wpisu 1458
  • mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 2016
  • stały mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie prawa rodzinnego 2017
  • prawo do wystąpowania jako adwokat w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed trybunałami kościelnymi (ad casum)

Skan dyplomu licencjata z zakresu prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych: