Aleksander Wiśniowskiadwokat Aleksander Wiśniowski
tel. 603-843-876
e-mail: kancelaria@kancelariawisniowski.pl


EDUKACJA:
Uniwersytet Wrocławski, magister prawa, 2009
Uniwersytet Wrocławski, magister filologii polskiej, 2011
Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie, językoznawstwo, 2012-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prawo kanoniczne, 2016-


UPRAWNIENIA:
aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, 2010-2013
egzamin adwokacki – 2013
wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokatów we Wrocławiu, nr wpisu – 1458
mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – 2016
stały mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie prawa rodzinnego – 2017


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417