Alimenty na dziecko

Zgodnie z kodeksem prawa rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jest to niezbędny element każdego wyroku rozwodowego, błędy w przeprowadzonym postępowaniu mogą więc narazić na obowiązek zapłaty nieproporcjonalnie wysokich alimentów w stosunku do Pańtwa możliwości zarobkowych lub też za niskich w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb Pańtwa dzieci.
Wysokość alimentów dla dziecka

Wysokość zasądzanych przez sąd we Wrocławiu alimentów jest wypadkową dwóch czynników: potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica. Zdarzają się jednak wyroki, w których sąd ustala wysokość alimentów w stosunku procentowym do dochodów jednego z rodziców (na przykład 20%). Należy pamiętać, że sąd obowiązany jest ustalić sumę alimentacyjną w stosunku do każdego z dzieci z osobna, ważne jest więc, aby przedstawić odpowiednie dowody na udokumentowanie swoich twierdzeń. Będą bowiem one inne w przypadku nastolatka, przedszkolaka i niemowlęcia. Istotne pozostaje również, że sąd nie ocenia jedynie aktualnych możliwości zarobkowania rodziców, a ich całokształt: nie musi to być zatem tylko wysokość pobieranego wynagrodzenia.

Nieprawidłowo ustalona wysokość alimentów może powodować konieczność założenia nowej sprawy w sądzie, ważne jest więc, aby już w czasie postępowania rozwodowego skorzystać z rady doświadczonego pełnomocnika.

Nieprawidłowo ustalona wysokość alimentów
Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby dowiedzieć się więcej w przedmiocie Pańtwa sytuacji prawnej.