Porady prawne

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne, które obejmują obsługą prawną klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne, które obejmują wszechstronną obsługą prawną Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej. Usługi doradztwa prawnego oferowane przez Kancelarią charakteryzuje zawsze najwyższy profesjonalizm w formach podporządkowanych każdorazowo indywidualnym potrzebom Klienta. Z uwagi na to nasza Kancelaria prawna zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług, wykonując polecone zadania z należytą starannością, w sposób rzeczowy i rzetelny.

Oferowana przez Kancelarią pomoc obejmuje, w szczególności, porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów oraz innych aktów prawnych, a także występowanie przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania oraz urzędami.

Kancelaria adwokacka oferuje usługi zarówno w zakresie stałego doradztwa prawnego, jak również obsługą prawną Państwa konkretnych inicjatyw bądź też indywidualnych zleceń, w tym, poza prawem rodzinnym, z prawa cywilnego i administracyjnego.

Adwokaci współpracujący z Kancelarią, realizując obowiązki wynikające z postanowień Kodeksu Etyki Adwokackiej i wykonując powierzone im zadania, zawsze dbają o najwyższe dobro Klienta, zobowiązując sią do obrony Jego interesów w sposób odważny i honorowy.

Aby zagwarantować najwłaściwszy stopień wykonania usługi, Kancelaria zapewnia bezpośredni kontakt adwokata z Klientem, bieżącą informacją o aktualnym stanie zleconych spraw, przekazywanie porady w sposób jasny i zrozumiały, przy zachowaniu ścisłej współpracy z Klientem.

Analiza umów

 • opracowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • opracowanie opinii prawnych,
 • analiza i opracowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak: umowa o pracą, umowa menedżerska, umowa zakazu konkurencji, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń,
 • przygotowanie i analiza dokumentów, umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych osobowych
 • analiza postanowień umowy deweloperskiej.

Odszkodowania

 • doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących postąpowań odszkodowawczych,
 • zadośćuczynienie za krzywdą,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania umowy.

Prawo nieruchomości

 • kompleksowa obsługa prawna związana z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rzeczowego,
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami,
 • reprezentacja w postąpowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym o eksmisją, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prawo budowlane,
 • analiza postanowień umowy deweloperskiej.

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy związane z wydziedziczeniem i niegodnością dziedziczenia.

Reprezentacja przed sądem i organami administracji

 • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej, pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków), odpowiedzi na pozew,
 • odpowiedzi na wniosek, sprzeciwy i zarzuty od nakazu zapłaty, zażalenia, apelacje, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszystkich etapach postępowania sądowego: przed sądem I i II instancji,
 • zastępstwo procesowe w spawach zakresu prawa pracy,
 • pomoc prawna i reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, aby uzyskać więcej informacji. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika przed sądem może sią okazać niezastąpiona.