ANALIZA UMÓW

  • opracowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • opracowanie opinii prawnych,
  • analiza i opracowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak: umowa o pracę, umowa menedżerska, umowa zakazu konkurencji, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń,
  • przygotowanie i analiza dokumentów, umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych osobowych
  • analiza postanowień umowy deweloperskiej.

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, aby uzyskać więcej informacji. Niezbędne odpowiedzi mogą Państwo otrzymać także drogą elektroniczną. Służymy pomocą.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417