Prawo rodzinne – adwokat rodzinny

Adwokat rodzinny Wrocław

Kancelaria Adwokacka A. Wiśniowski z Wrocławia świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zakres doradztwa i pomocy prawnej, świadczonej przez naszych ekspertów obejmuje wszystkie najważniejsze sprawy rodzinne, takie jak: podział majątku po rozwodzie, sprawy o ustalenie opieki nad dzieckiem, zażegnanie sporu poprzez mediacje rodzinne, pomoc ofiarom przemocy domowej, a także separacja związku małżeńskiego oraz wiele innych zagadnień.

 

Sprawy o podział majątku

Jednym z najczęstszych rodzajów sporów rozpatrywanych na gruncie prawa rodzinnego są sprawy dotyczące podziału majątku. Nasza kancelaria świadczy w tym zakresie kompleksowo usługi prawne, które obejmują m.in.:

  • – sporządzanie pism procesowych,
  • – doradztwo na każdym etapie postępowania,
  • – pomoc w wypracowaniu najkorzystniejszej strategii,
  • – wsparcie oraz reprezentację Klienta na sali sądowej.

Silne emocje, które prawie zawsze towarzyszą postępowaniom rozwodowym oraz procesom o podział majątku, nie są najlepszym doradcą. Właśnie dlatego, tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata rodzinnego z Wrocławia, który zapewni Państwu pełne wsparcie i pomoże wywalczyć satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sporu.

 

Mediacje rodzinne

Kolejnym obszarem, w którym nasza kancelaria wspiera swoich Klientów, są mediacje. Stanowią one odpowiednią alternatywę dla rozwiązywania sporów rodzinnych w sądzie. Próba osiągnięcia porozumienia z udziałem mediatora pozwala obu stronom uniknąć kosztownych, zarówno od strony finansowej, jak i emocjonalnej, spraw sądowych. Mediacje rodzinne często obejmują również wybrane obszary postępowania rozwodowego, np. kwestie dotyczące podziału majątku, obowiązku alimentacyjnego czy praw do opieki rodzicielskiej.

 

Opieka nad dzieckiem

W przypadku rozwodów małżeństw, posiadających wspólne potomstwo, wiele emocji budzi zazwyczaj ustalenie prawa do opieki nad dziećmi. W tej niezwykle delikatnej kwestii wsparcie adwokata rodzinnego może okazać się nieocenione. Kompetentny prawnik, mając na uwadze dobro dziecka, pomoże przedstawić oraz udowodnić okoliczności, które przemawiają za powierzeniem władzy rodzicielskiej reprezentowanemu małżonkowi, z poszanowaniem praw do kontaktu drugiego rodzica oraz dziadków.

 

Przemoc domowa

Niestety, w dalszym ciągu, fizyczna oraz psychiczna przemoc domowa zaliczają się do najczęstszych przyczyn rozwodów. Nasza kancelaria adwokata rodzinnego we Wrocławiu wspiera ofiary takiej przemocy, reprezentując je w sporach sądowych oraz mediacjach rodzinnych. Udowodniona agresja jednej ze stron pomaga w uzyskaniu orzeczenia o jej zupełnej winie rozpadu pożycia. Biorąc pod uwagę, że sprawy z zakresu przemocy domowej dotykają szczególnie trudnej materii, do wykonywania swoich obowiązków podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, zapewniając Klientom wielowymiarowe wsparcie.

 

Separacja

Potwierdzeniem faktycznego rozpadu pożycia małżeńskiego może być nie tylko orzeczenie rozwodu, ale również separacji. Rodzi ona takie same skutki prawne i ekonomiczne jak rozwód, nie rozwiązując jednak małżeństwa, przez co żadna ze stron nie może wstąpić w nowy związek małżeński. Separacja jest też znacznie łatwiejsza do uzyskania i warto postrzegać ją jako instrument mogący pomóc w docelowym osiągnięciu porozumienia i odbudowie relacji pomiędzy współmałżonkami.

 

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata w sprawach rodzinnych?

Sprawy rodzinne wymagają od prawników wyjątkowego podejścia, ze względu na swój specyficzny, bardzo emocjonalny charakter. Jako doświadczony adwokat rodzinny z Wrocławia, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, podobnie jak moi współpracownicy. Świadomość, tego, jak delikatnej materii codziennego życia dotyka prawo rodzinne i opiekuńcze, z jednej strony wymaga od prawnika wykazania się wyjątkową wrażliwością, z drugiej zaś skutecznego i profesjonalnego działania. W naszej kancelarii zawsze kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta, podchodząc do sprawy bez emocji i z właściwym obiektywizmem.