• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Mediacja

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego.

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego, ponadto sprzyja uzyskaniu satysfakcjonującego obie strony orzeczenia rozwodowego.

Zgodnie z art. 445 (2) kodeksu postępowania cywilnego w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

W razie wątpliwości co do możliwości zawarcia porozumienia z małżonkiem czy poszczególnych zapisów ugody warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika. Jest również możliwe, aby postępowaniem mediacyjnym objąć tylko niektóre kwestie trwającego postępowania rozwodowego.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią, przedstawimy wszystkie możliwe wybory dostępne w Państwa sprawie.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl