Podział wspólnej nieruchomości

Podział majątku - a.Wiśniowski

PODZIAŁ WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

Jednym z najczęstszych problemów związanych z rozwodem jest kwestia wspólnego mieszkania małżonków. Być może zaciągnęli Państwo razem kredyt hipoteczny za zakup nieruchomości, jest również prawdopodobne, że nie mają Państwo, gdzie samodzielnie zamieszkać po rozwodzie i są zmuszeni pozostać razem pod jednym dachem. Są to sytuacje powszechne i jeszcze w postępowaniu o rozwód można te problemy rozwiązać.

W wyroku rozwodowym mogą się znaleźć aż cztery rodzaje rozstrzygnięć sądu co do Państwa mieszkania. W pierwszej kolejności sąd może podzielić Państwa prawo do lokalu, dokonując, na przykład, jego podziału fizycznego (podział geodezyjny, ewidencyjny), podziału prawnego (zmiana prawa własności) lub przyznać prawo do nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego z nich.

Zgodnie z artykułem 58 kodeksu rodzinnego sąd może również, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, przyznać lokal tylko jednemu z Państwa (pod warunkiem, że podział lub przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jest możliwe). Po trzecie, sąd może orzec eksmisję rozwiedzionego małżonka, który swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (na przykład w przypadku przemocy domowej). Po czwarte, sąd może rozstrzygnąć o sposobie korzystania z mieszkania, przyznając Państwu do wyłącznego korzystania na przykład określone pokoje wspólnie zajmowanego mieszkania. Jest to obowiązkiem sądu w tych sytuacjach, gdy nie był możliwy podział fizyczny lub prawny nieruchomości.

Istotne jest zatem, aby już na etapie składaniu pozwu o rozwód wskazać sposób, w jaki, w Państwa ocenie, sąd powinien rozstrzygać o wspólnym mieszkaniu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w wypadku braku porozumienia między małżonkami, sąd najpewniej w przedmiocie podziału mieszkania nie będzie orzekał. W efekcie zmuszeni więc będą Państwo do założenia sprawy o podział majątku (ewentualnie podpisania stosownej umowy o podziale przed notariuszem). Proszę pamiętać, że w wypadku przyznania nieruchomości jednemu z małżonków, z obowiązkiem spłaty drugiego, sąd nie zwolni go z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego. Podobną decyzję może podjąć dopiero bank, ale dopiero wówczas, gdy uzna, że małżonek, któremu sąd przyznał mieszkanie, ma wystarczającą zdolność kredytową. Może się więc okazać, że lepszym pomysłem będzie, na przykład, wspólna decyzja o wynajmie dawnego wspólnego mieszkania osobie trzeciej.

W razie pytań dotyczących podziału nieruchomości, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Zaproponujemy najlepsze rozwiązania.


Uprawnienia nr 1458

Uprawnienia nr 1458

BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417