• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Jak uzyskać rozwód kościelny

Rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, wymaga złożenia do właściwego sądu kościelnego skargi powodowej, dołączenia różnych dokumentów oraz wniesienia opłaty wstępnej.

Jak uzyskać rozwód kościelny

Jak już wskazywano nie jest możliwe, aby „dostać rozwód kościelny”. Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy złożyć do właściwego sądu kościelnego skargę powodową. Zgodnie z kanonem 1673 Kodeksu Prawa Kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są:

1. trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
2. trybunał miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
3. trybunał miejsca, w którym strona powodowa ma stałe zamieszkanie, jeżeli obydwie strony przebywają na terytorium tej samej Konferencji Episkopatu, i wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, po jej wysłuchaniu, wyraża na to zgodę;
4. trybunał miejsca, na którym faktycznie trzeba będzie zbierać większość dowodów, jeżeli wyrazi na to zgodę wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, który wcześniej powinien ją zapytać, czy nie zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć.

Jeżeli zatem małżeństwo zostało zawarte w obrębie granic Archidiecezji Wrocławskiej, to właściwym do rozpoznania skargi i przeprowadzenia postępowania w sprawie jest Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu.

W skardze powodowej należy wskazać, z jakiego tytułu domaga się stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest istotne, aby określić okoliczności, w jakich małżonkowie się poznali, scharakteryzować okres narzeczeństwa, przedstawić własne wątpliwości co do zachowania małżonka jeszcze przed zawarciem ślubu, ale również w czasie ceremonii zaślubin. Może się okazać, że istotny – z punktu widzenia końcowego rozstrzygnięcia – będzie przedstawiony w skardze kontekst zawarcia małżeństwa (atmosfera w czasie ślubu, okoliczności wypowiedzenia słów przysięgi, zachowanie i samopoczucie przyszłego małżonka). Ponadto należy wskazać odpowiednie dowody na poparcie swoich tez: świadków (obu stron), dokumenty, zdjęcia, itp. Do skargi trzeba również dołączyć kościelne świadectwo sakramentu małżeństwa (lub wypełnione zaświadczenie o zawarciu małżeństwa konkordatowego) oraz metryki chrztu małżonków, a także zaświadczenie o aktualnie uzyskiwanych dochodach.

Powód, składając skargę w sądzie kościelnym, jest również zobowiązany do uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 100 zł.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl