Kancelaria prawna we Wrocławiu

Adwokat Aleksander Wiśniowski

team

Kancelaria posiada uprawienia Adwokatury Polskiej,
uprawnienia nr 1458

team

W skomplikowanej i złożonej dziedzinie prawa rodzinnego nasza kancelaria adwokacka oferuje Państwu profesjonalną pomoc prawną. W tym trudnym czasie ważne jest, aby Klient uzyskał nie tylko wsparcie ze strony merytorycznie przygotowanego pełnomocnika, ale także osoby, która rozumie oczekiwania Klienta.

Adwokat Aleksander Wiśniowski, posiadając niezbędną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, zajmie się wszystkimi kwestami wynikłymi w czasie prowadzonego dla Państwa postępowania sądowego, w tym, między innymi, sprawą o alimenty, opieką nad dzieckiem czy podziałem majątku. Powierzając nam swoją sprawę, zyskują Państwo pewność, że w czasie trwającego postępowania sądowego, będą mieli Państwo siłę, aby stawić czoła prawdziwym wyzwaniom: tym stojącym przed Państwa najbliższą rodziną, niekoniecznie na sali sądowej.

Aby zapewnić Państwu jak najbardziej kompleksową pomoc prawną, adwokat Aleksander Wiśniowski podjął również specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego, zapewniając jednocześnie profesjonalne wsparcie przed sądem duchownym.

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej i solidnej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Adwokat A.Wiśniowski - sygnatura

Adwokat rodzinny we Wrocławiu

Nasza kancelaria adwokacka zlokalizowana jest w samym centrum Wrocławia, nieopodal rynku przy ul. Św. Mikoła 56/57. Zapewnia to wygodny dojazd zarówno własnym samochodem, jak również z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej. Usługi naszej kancelarii koncentrują się na prawie rodzinnym, w tym również prawie kanonicznym.

Adwokat prawa kanonicznego

Aleksander Wiśniowski ukończył specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego, a tym samym uzyskał tytuł adwokata kościelnego. Specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Zakres pomocy prawnej

inicjaly

Sprawy rozwodowe

Skutecznie przeprowadzamy rozwody i separacje, a także podziały majątków. Zajmujemy się też przygotowaniem umów majątkowych małżeńskich, np. o podział majątku wspólnego czy o rozdzielności majątkowej.

inicjaly

Unieważnienie małżeństwa

Prawo kanoniczne nie dopuszcza możliwości rozwiązania małżeństwa jednak istnieje możliwość jego uznania za zawarte w sposób ważny lub nie.

inicjaly

Mediacja

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego.

inicjaly

Opieka nad dzieckiem

Władza rodzicielska jest jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione.

inicjaly

Przemoc domowa

Agresja jednego z małżonków jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku. Nie oznacza to jednak, bezwarunkowo, uznania, że małżonek dopuszczający się przemocy względem drugiego jest wyłącznie winnym rozkładu tego pożycia.

inicjaly

Separacja

Orzeczenie separacji przez sąd potwierdza zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Zasadniczo separacja wywiera takie same skutki jak rozwód, z tym że nie rozwiązuje zawartego przez strony związku małżeńskiego.

inicjaly

Pozew o alimenty

Prawnym obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie dzieciom środków potrzebnych do utrzymania, wychowania i edukacji, aż nie będą one w stanie się usamodzielnić.

inicjaly

Alimenty na dziecko

Zgodnie z kodeksem prawa rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

inicjaly

Alimenty na małżonka

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym swoim usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym drugiego małżonka