Mediacja

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego, ponadto sprzyja uzyskaniu satysfakcjonującego obie strony orzeczenia rozwodowego.

Zgodnie z art. 445 (2) kodeksu postępowania cywilnego w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

W razie wątpliwości co do możliwości zawarcia porozumienia z małżonkiem czy poszczególnych zapisów ugody warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika. Jest również możliwe, aby postępowaniem mediacyjnym objąć tylko niektóre kwestie trwającego postępowania rozwodowego.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią, przedstawimy wszystkie możliwe wybory dostępne w Państwa sprawie.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417