• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl
Opieka nad nieletnim dzieckiem

Opieka nad dzieckiem

Władza rodzicielska jest jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione.

Jeśli podjęli Państwo decyzję o rozwodzie, mogą mieć Państwo obawy o dobro dzieci ze wspólnego związku. Władza rodzicielska jest z pewnością jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione. Jest więc zatem ważne, aby zatrudnić profesjonalnego prawnika, aby w odpowiedni sposób zapewnić tę niezbędną opiekę Państwa dziecku, zarówno w trakcie postępowania rozwodowego, jak i już po jego zakończeniu.

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Jednocześnie, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Przy podejmowaniu tej decyzji, sąd weźmie pod uwagę wiele różnych czynników, w tym: wiek i dojrzałość każdego dziecka, jego pragnienia, atmosferę w domu, posiadanie rodzeństwa czy sytuację materialną rodzica. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa, w tym przesłuchać wszystkich członków rodziny. W razie konfliktu między małżonkami pomoc adwokata może się więc okazać nieoceniona.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl