Opieka nad dzieckiem

Jeśli podjęli Państwo decyzję o rozwodzie, mogą mieć Państwo obawy o dobro dzieci ze wspólnego związku. Władza rodzicielska jest z pewnością jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione. Jest więc zatem ważne, aby zatrudnić profesjonalnego prawnika, aby w odpowiedni sposób zapewnić tę niezbędną opiekę Państwa dziecku, zarówno w trakcie postępowania rozwodowego, jak i już po jego zakończeniu.

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Jednocześnie, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Przy podejmowaniu tej decyzji, sąd weźmie pod uwagę wiele różnych czynników, w tym: wiek i dojrzałość każdego dziecka, jego pragnienia, atmosferę w domu, posiadanie rodzeństwa czy sytuację materialną rodzica. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa, w tym przesłuchać wszystkich członków rodziny. W razie konfliktu między małżonkami pomoc adwokata może się więc okazać nieoceniona.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby omówić problem opieki nad dzieckiem w Państwa sprawie rozwodowej.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417