• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Rozwód a podatki

Rozwód nie oznacza prostego ograniczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe drugiego małżonka, a także wspólnego rozliczania się z fiskusem.

W okresie trwania małżeństwa mają Państwo możliwość wspólnego rozliczania się – warunkiem jest, aby pozostawali Państwo w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zachowali wspólność majątkową oraz złożyli stosowny wniosek o wspólne opodatkowanie, które mogą Państwo wyrazić we wspólnym zeznaniu rocznym.

Wobec tego – w przypadku orzeczenia rozwodu, separacji, ewentualnie podpisania stosownej umowy małżeńskiej – tracą Państwo wskazane wyżej uprawnienie. Warto jednak pamiętać, że datą, którą, na cele wspólnego rozliczenia, przyjmuje się za ustanie związku nie jest dzień wyrokowania, a dopiero uprawomocnienia orzeczenia.

Rozwód nie oznacza również prostego ograniczenia Państwa odpowiedzialności za zaległości podatkowe drugiego małżonka. Zgodnie z art. 110 Ordynacji podatkowej rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym, a więc do czasu orzeczenia rozwodu, a dokładniej – do dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednocześnie, Państwa odpowiedzialność nie obejmuje niepobranych przez małżonka pełniącego funkcję płatnika lub inkasenta podatków, które nie zostały przez niego wpłacone, a także odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych, które powstały po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Z podanych przepisów wynika, że dopiero przeprowadzenie działu majątku przez rozwiedzionych małżonków (w wyniku postępowania sądowego lub umownie) określi wartość majątku wspólnego wraz z jego składnikami. Jeśli są Państwo zainteresowani wysokością zaległości podatkowych byłego małżonka, mogą Państwo wystąpić do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o zaległościach powstałych w czasie trwania małżeństwa (wspólności majątkowej).

Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków, a więc, na przykład, w wyniku uzyskania orzeczenia rozwodowego lub separacji.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl