• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Rozwód a ubezpieczenie społeczne

Orzeczenie rozwodu powoduje utratę status członka rodziny przez małżonka, a w związku z tym również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwodząc się, należy zadbać, aby pracodawca został poinformowany o fakcie rozstania i wyrejestrował byłego już małżonka ze wspólnego ubezpieczenia.

Jest częstą praktyką, że zgłaszają Państwo swoich małżonków (i dzieci) do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny. W wyniku orzeczenia rozwodowego Państwa małżonek traci jednak status członka rodziny, a w związku z tym również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, nie dotyczy to oczywiście Państwa dzieci. Rozwodząc się, powinni zatem Państwo zadbać, aby pracodawca został poinformowany o fakcie rozstania, aby wyrejestrować byłego małżonka ze wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z artykułem 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych małżonkowi, który w wyniku rozwodu utracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny swojego byłego partnera i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ile przysługuje mu prawo do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, a więc na przykład wyroku rozwodowego. Zgodnie z artykułem 76 powoływanej ustawy osoby takie powinny same zgłosić się do właściwej jednostki ZUS-u. Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie pokrywa się z okresem alimentacji, a więc od dnia, w którym świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne.

Należy również pamiętać, że do majątku wspólnego małżonków, zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego, wchodzą także z chwilą pobrania kolejne raty emerytury i renty, jak również świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to także środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwot składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. W postępowaniu działowym powinni zatem Państwo domagać się uwzględnienia również tych sum dla ustalenia wartości majątku wspólnego, zgromadzonego przez Państwa w czasie trwania małżeństwa.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl